Om

Info om resevillkor, resegaranti, BUS (Bildupphovsrätt) och föreningens verksamhet

Resevillkor

Anmäl dig så snart du kan så underlättas vår planering. Vi reserverar oss för fullteckning. 
Avgift tas ut vid sen av­an­mä­­lan för att täcka föreningens kostnader.  
Föreningen kan inte er­­sätta avgifter eller andra kostnader som drabbar rese­när på grund av sjukdom el­ler liknande, eftersom resorna är byggda på självkostnadspris. 
Rese­för­­­säk­ring re­kom­menderas.

Resegaranti

Föreningen innehar lagstadgad resegaranti enligt Kammarkollegiet

BUS (Bildupphovsrätt)

Föreningen har avtal med BUS, vilket innebär att vi har rätt att visa bilder på nätet utav deras medlemmar

Om föreningens verksamhet

Skövde Allmänna Konstförening är öppen för alla till skillnad från till exempel arbetsplatsföreningar. Syftet är att öka och fördjupa intresset för konst, antingen det är bildkonst, skulptur, arkitektur eller andra skapande uttryck.

Vår främsta uppgift är att köpa god konst för medlemmarnas avgifter. Inköpen gör styrelsen på gallerier och utställningar i vår närhet, vid besök hos konstnärer eller vid våra många resor. Varje år i januari ställs de inköpta verken ut och en vecka senare sker den spännande utlottningen. Därefter följer den traditionella årsfesten – vi äter en god måltid och minglar tillsammans.

Föreningen har också en omfattande programverksamhet med resor, konstnärsbesök och föreläsningar.

Resorna går både till närliggande mål och platser på andra håll i Sverige och Norden. Det kan vara ett kvällsbesök i närområdet, en dagsresa till någon eller några platser lite längre bort alternativt resor över två eller flera dagar med övernattning.

Resorna sätts samman av styrelsens egna medlemmar, som ständigt har öron och ögon öppna för intressanta platser och personer. Vi lägger oss vinn om helhetsupplevelser där även bra logi och god mat ingår.

De flesta konstföreningar arrangerar egna utställningar på platser, där det övriga konstutbudet är begränsat. Skövde Allmänna Konstförening har av tradition valt att inte konkurrera med konsthallar och gallerier i vårt närområde. Däremot har föreningen under senare år tagit initiativet till och sammanställt stora temautställningar över framstående konstnärer med rötter i Skaraborg – såsom Lenny Clarhäll, Berndt Jutemar, Henrik och Gerd Allert samt Eva Ström Svensson. Den senaste utställningen med konstföreningens signatur var en stor och hyllad utställning över Hans-Erland Heineman, arkitekten bakom Skövde kulturhus och många andra stilskapande byggnader i Skaraborg.

Utställningarna har gjorts i samarbete med Konstmuseet i Skövde. Under flera år arrangerades dessutom Månadens konstnär tillsammans med museet.