Årsmöte 8 april 2021

På bilden står från vänster: Ulla Andersson, sekreterare, Anna Bjerklinger, ny kassör, Christer Junkergård, avgående kassör, Sofia Melin, ny ersättare, Maud Bjerklinger, medlemsansvarig, Ursula Larsson, ledamot, Britt-Marie Alexandersson, ledamot, Ann Wiking, vice ordförande, Roland Svensson, ersättare och i bakgrunden Nicolas Krizan, ordförande.

Anna och Sofia välkomnades
som nya medlemmar i styrelsen

Vi höll vårt årsmöte den 8 april på Kulturhustorget. Mötet hölls utomhus under denna covid-19 pandemi och sju tappra medlemmar var åhörare. En isande vind drog över torget så mötet gick snabbt. Vi hoppas på att komma igång med viss reseverksamhet i höst. Verksamhetsberättelsen finns att läsa under fliken ”Om”.

Vår utmärkte kassör Christer Junkergård valde att sluta efter fem år och avtackades. Även Christina Carmbrant slutade, efter ett år i styrelsen. Anna Bjerklinger välkomnades som ny kassör och Sofia Melin som ersättare.